Sammen om målene viser hvordan enheter i oppvekst vil arbeide med barn og unges oppvekstsvilkår i Skien kommune. Planen er overbyggende og skal operasjonaliseres med handlingsprogrammer og virksomhetsplaner

Til toppen