Skolebiblioteksplan 2022-2024

Innhold

For fremtidens elever er det viktig å kunne kommunisere, samhandle og delta gjennom lese-,skrive-, muntlig kompetanse og demokratisk kompetanse. Et velfungerende skolebibliotek vil være en viktig bidragsyter inn i skolens arbeid med å gi denne kompetansen.

Denne planen inneholder en standard. Målet er at alle skoler skal strekke seg mot denne standarden slik at alle elevene i kommunen får et likeverdig tilbud. Standarden kan være et verktøy å jobbe etter for å oppnå dette målet. Planen er politisk behandlet i Utvalg for Oppvekst september 2022.

Shutterstock 2112673484 W1920
Skolebiblioteksplan 2022-2024
Til toppen