Tid og sted for kursdagene

Oppstartsdagene er fredag 11. og mandag 14. august, klokken 08.15 - 15.30, Kverndalssenteret 2. etg. (Kongensgate 31). Oppstartsdagene er obligatorisk for deg som er nytilsatt som pedagog eller skoleleder i Skien kommune og er en del av den ubundne tiden som ligger i arbeidstidsavtalen din.

Til toppen