Fagvansker

Innhold

Hjelp med matematikk-, lese- og skrivevansker

 

PP-tjenesten bistår med kartlegging, utredning, veiledning, kurs og undervisning av matematikk-, lese- og skrivevansker. Når eleven, eller den voksne, har fått kartlagt eller utredet sine fagvansker, kan PP-tjenesten bistå med veiledning til skole og hjem. I noen tilfeller tilbys også kurs og undervisning til skole.

Skien PP-tjeneste har laget brosjyrer om lese- og skrivevansker og matematikkvansker. Disse kan du få ved å henvende deg til tjenesten.

Skien PP-tjeneste har tilgjengelig screeningprøver som kan gjennomføres med enkeltelever man opplever strever :

 • i lesing og skriving for elever som strever på 3. trinn:
  Sjekkpunkt Elevens hefte
  Sjekkpunkt Lærerens hefte 

 • i matematikk: om dagliglivsmatematikk, for elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen:
  Matematikk i hverdagen Elevhefte
  Matematikk i hverdagen Lærerens hefte

 • i engelsk for elever som strever på 4. trinn og oppover:
  Checkpoint Elevhefte
  Checkpoint Lærerens hefte.

  Disse heftene fås ved å kontakte Skien PPT.
Til toppen