Logoped

Innhold

Barn i barnehage og grunnskole kan søke om hjelp ved følgende vansker:

  • Språk-/talevansker
  • Fonologiske vansker
  • Stemmevansker
  • Stamming og løpsk tale

Logopedene jobber med kartlegging/undervisning/veiledning/foreldrekurs/samarbeid med ulike instanser og/eller kompetansesenter.

Henvisning til PP-tjenesten skal alltid skje i samråd med foresatte/elev. Det er eget skjema for henvisning til logoped.

For ansatte i skoler og barnehager
Til toppen