Systemrettet arbeid i barnehager og skoler

Innhold

PP-tjenesten er en sakkyndig og rådgivende tjeneste som samarbeider med barnehage og skole når det gjelder læringsmiljøet. Når det ikke gjelder det enkelte barn, men hele miljøet som klasser eller grupper, kan det opprettes en systemsak.

Det er barnehagens leder eller skolens leder som melder systemsak til PP-tjenesten.

PP-tjenesten i Skien arbeider systematisk for å svare på forventningene som presenteres i sentrale lover og forskrifter, samt kommunale planer. Forventningene handler blant annet om at PP-tjenesten skal være lett tilgjengelig, bidra til helhet og sammenheng. PP-tjenesten skal kunne arbeide forebyggende ved å bidra på en slik måte at barnehager og skoler kommer i forkant av problemer og lærevansker.

Målgruppe er barnehagens ledelse, skolens ledelse og TPO-team.

Til toppen