Natteravn og bydelsravn

Innhold

Bydelsravn

Å gå bydelsravn betyr å være en synlig, trygg og omsorgsfull voksen som er tilgjengelig i nærområdet i og rundt der ungdom oppholder seg. En bydelsravn kan være en gruppe voksne som går innom en skolegård jevnlig i løpet av en ettermiddag, eller en gruppe voksne som går runder i nærmiljøet og er jevnlig innom steder der man vet barn og unge oppholder seg. Man kan gå helt konkrete dager og tider, eller mer variert dersom det er behov for det. 

 

Som bydelsravn skal man aldri gripe inn i situasjoner eller konfrontasjoner, men melde ifra til politiet, skole eller andre forebyggende instanser, avhengig av hva situasjonen krever. Vi anbefaler å alltid melde ifra til politiet hvis situasjonen oppleves som alvorlig eller truende. 

 

Å gå bydelsravn er et svært positivt forebyggende tiltak og vi vet at nærmiljø hvor det er synlige trygge voksne, oppleves som trygge og gode oppvekstmiljø for barn og unge. 

Engasjerte og trygge voksne er et av de viktigste forebyggende tiltakene vi har.

 

Hvem kan opprette en bydelsravngruppe og hvordan?

Hvis ditt idrettslag, foreldregruppe, skole eller FAU ønsker å opprette bydelsravn i bydelen følger dere følgende rutine:

 

1.       Oppstartsmøte/koordinerende møte. Vi anbefaler alle som ønsker å starte en gruppe i deres nærmiljø å ha et oppstartsmøte hvor man blir enige om hva behovet er, dager, tider og hvor mange som skal og bør gå. Inviter gjerne inn SLT-koordinator og evt forebyggende politi for mer informasjon om ungdomsmiljøet i deres bydel, samt utfyllende informasjon om hvordan opprette grupper. Vi anbefaler også at bydelsravn/natteravn forankres gjennom et samarbeid med den lokale ungdomsskolen og tilhørende foreldre og foresatte. Fint om gruppen velger en kontaktperson som holder i kommunikasjonen inn til kommunen/SLT-koordinator.

2.     Meld inn gruppen til SLT-koordinator i kommunen. SLT-koordinator melder deretter inn gruppen til Natteravnstiftelsen, som igjen sørger for at dere som lokal gruppe dekkes av de riktige forsikringer.

3.     Bestill utstyr: SLT-koordinator i kommunen bestiller vester og annet nødvendig utstyr (førstehjelpsutstyr, lommelykter etc) til dere gjennom Natteravnstiftelsen. Send inn bestilling til koordinator i god tid før dere har oppstart, slik at utstyret rekker å komme med posten tidsnok. Dette utstyret mottar dere gratis gjennom innmelding av gruppen til Kommunen og Natteravnstiftelsen

4.     Base: noen grupper ønsker en base, andre ikke, avhengig av hvor man skal gå, hvor lange runder, hvor ofte osv. Det er opp til dere.

5.     Lister: lag tydelige lister, med konkrete dager, oppmøtetider, runder, informasjon om evt base og slutt-tidspunkt.

 

Oppstart av grupper i nærmiljø

Når lister er klare, gruppen er meldt inn til stiftelsen og utstyret er på plass er det bare å begynne vandringen.

Vi anbefaler at man gjør fortløpende vurderinger i fellesskap på om de rundene, dagene og tidene man har valg treffer i forbindelse med de utfordringene man har i nærmiljøet og tidene hvor barn og unge er ute.

SLT-koordinator bistår gjerne med veiledning, informasjon og tips før, under og etter oppstart.

Til toppen