Omsorg og familie

Innhold

Barnevern

Bekymring for omsorg og omsorgssvikt av barn og unge kan være vanskelig å konkretisere, og bunner ofte i en magefølelse eller enkle observasjoner. Vi anbefaler å ta kontakt med barnevernstjenesten dersom man har bekymringer rundt barn og unge. Det gjelder også om man har behov for bistand i egen livssituasjon.

Barneverntjenestens hjemmesider

Negativ sosial kontroll

Er man rammet av negativ sosial kontroll eller opplever et stort negativt press fra eget hjem/familie eller andre miljøer, og som igjen kontrollerer ulike aspekter av livet ditt, kan en mangfoldsrådgiver bistå. Imdi har særlig kompetanse på negativ sosial kontroll, og kan bistå gjennom en enkel samtale eller bistå i finne frem til andre hjelpeinstanser.
Mangfoldsrådgiver i Skien; Marjan Farahmand tlf. 91 55 26 38
marjan.farahmand@vtfk.no 
 

Vold i nære relasjoner

Familievold kan utfolde seg på ulike vis. Felles for slik type vold er at den utøves av personer som står deg nær og at den ofte utøves i hjemmet. 
Vold i hjemmet kan være psykisk vold, fysisk vold, materiell vold, økonomisk kontroll, seksuelt eller latent, og den kan være udefinert og i kombinasjon. For mer info: https://krisesenteretitelemark.no/vold

Krisesenteret er tilgjengelig for deg som trenger bistand.

Krisesenteret i Telemark
Skotfossvegen 39,
Tlf. 35 50 38 00

Hjemmeside krisesenteret i Telemark

Til toppen