SLT arbeidet sin hovedoppgave er å forebygge barne- og ungdomskriminalitet, rusmisbruk, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Bidra til å initiere nye tiltak, samt følge opp igangsatte tiltak og fortløpende evaluere arbeidet og måloppnåelsen. SLT arbeidet skal samordne og koordinere de ulike tiltakene og bidra til kunnskapsutvikling, kunnskapsoverføring og informasjon.

Til toppen