Rus

Innhold

Rus

Arbeid mot rus er en del av skienskolens kriminalitetsforebyggende arbeid. Rusforebyggende tiltak ved skolene skal både medvirke til rusfri skole og til at ungdom styrkes i å ta positive verdivalg. 

Skolene benytter ulike metoder, tiltak og program i dette arbeidet. Det kan være MOT, Dembra, Kjentmann, Kjærlighet og grenser m.fl. Arbeidet er knyttet til kompetansemål i fag og involverer ofte også foresatte. 

Informasjon om rus, rusmidler og forebyggende arbeid:
Helsestasjonen for ungdom
www.rusinfo.no 
www.weedensenteret.no  
https://www.mot.no/ 

Bekymret for rusmisbruk?

Rusteamet i Skien: https://www.skien.kommune.no/helse-og-mestring/psykisk-helse-og-rusavhengighet/arbeids-og-aktivitetstilbud/

A-larm: https://a-larm.no/vestfold-og-telemark/region/ 

R.O.T Recovery og Tilfriskning: https://www.rot-no.net/om-rot/ 

Til toppen