Ungdata

Innhold

SLT koordinator er kommunekontakt for Skien kommune i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppfølging av UNG data undersøkelser. Undersøkelsen gjennomføres på ungdomsskolene og videregående skoler hvert tredje år. Gjennom undersøkelsen får kommunen og fagenhetene verdifull kunnskap om ungdoms hverdag og miljø.

Undersøkelsen er avgjørende for hvilke områder som prioriteres i det rus – og kriminalitetsforebyggende arbeidet og sikrer at vi arbeider kunnskapsbasert og målgrupperettet. 

Til ungdata

Til toppen