Utenforskap og lavinntekt

Innhold

Skien har et bredt tilbud av aktiviteter og støtteordninger for barn, unge og familier.

Kommunen tilbyr også ulike tilskuddsordninger for barn og unge som har behov for støtte til kontigenter og fritidsaktiviteter.

Gjennom Bufdir kan man også søke midler til inkluderingstiltak for barn og unge i kommunen. For spørsmål om Fritid, kontigenter og Bufdir sin tilskuddsordning, ta kontakt med Fritidsenheten v/ Katrine Daviknes, tlf. 95 78 87 39, katrine.daviknes@skien.kommune.no 

 

Fritidsenheten - Skien kommune Kontigentkassa - Skien kommune
Frivillige lag og foreninger Tilskudd for inkludering - BUFDIR
Idretten - Skien kommune Barnas stasjon - Blå kors

 

Til toppen