Eiendomsskatt 2024

Innhold

Eiendomsskattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn fra 1. mars. Listene vil være tilgjengelig på Skien kommunes nettsider og på Servicesenteret.

Takstene og vilkårene er gjeldene fra 1. januar 2024.

Bystyret vedtok 14. desember 2023 satsene for eiendomsskatt i 2024 (sak 180/23). Vedtaket om eiendomsskatt for all fast eiendom i Skien kommune er i henhold til eiendomsskattelovens §2 og § 3A – bokstav a). Eiendomsskatten er i 2024 redusert med ca. 1000 kroner i året for bolig- og fritidseiendommer.

Skattesats (promille) og bunnfradrag

Bystyret i Skien har vedtatt differensierte skattesatser for 2024. 

  • Skattesatsen for bolig-, landbruk- og fritidseiendommer er 3,9 promille.
  • Skattesatsen for næring, verk og bruk og ubebygde tomter er 3,2 promille.
  • Bunnfradraget er 650 000 kroner pr godkjente boenhet.
  • Skattenivået for bolig-, landbruk- og fritidseiendommer er 70%.
  • Skattenivået for næring, verk og bruk og ubebygde tomter er 90%.

Klagefrist

Skatteyter kan klage på eiendomsskattetaksten, jf. eiendomsskattelovens §19. Klagefristen er 15. april 2024. Klage på takst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Les mer om eiendomsskatt i Skien kommune

Til toppen