Vi lager ny kommunedelplan for sentrum. Den skal legge til rette for nær en dobling av antall beboere og ansatte med gangavstand til nytt togstopp i sentrum, og en fortetting med kvalitet hvor det blir lagt vekt på grønt og attraktive gater.

Til toppen