Hvordan beregnes gebyr for byggesaker?

Innhold

Vi har laget noen eksempler som viser hvordan Skien kommune beregner byggesaksgebyrer.

Søknad om å bygge garasje under 50m2 - innlevert på papir/e-post hvor ett dokument mangler.

Grunngebyr 4950 kroner
Registreringsgebyr 412,50 kroner
Behandlingsgebyr 6600 kroner
TOTALT 11962,50 kroner

Søknad om å bygge garasje under 50m2 - innlevert via elektronisk søknadsportal uten mangler.

Grunngebyr 2475 kroner
Registreringsgebyr 412,50 kroner
Gebyrreduksjon - 1650 kroner
Behandlingsgebyr 6600 kroner
TOTALT 7837,50 kroner

Søknad om tilbygg under 50 m2 - ligger i hensynssone, ingen mangler i søknad.

  elektronisk søknadsportal søknad på papir/e-post
Grunngebyr 2475 kroner 4950 kroner
Registreringsgebyr 412,50 kroner 412,50 kroner
Gebyrreduksjon - 1650 kroner - 1650 kroner
Behandlingsgebyr 6600 kroner 6600 kroner
Hensynssone 4950 kroner 49500 kroner
TOTALT 12787,50 kroner 15262,50 kroner

Søknad om bruksendring av bod til soverom. Ingen fasadeendringer, bygningen er et B-objekt. Ingen mangler i søknaden.

  elektronisk søknadsportal søknad på papir/e-post
Grunngebyr 2475 kroner 4950 kroner
Gebyrreduksjon - 1650 kroner - 1650 kroner
Behandlingsgebyr 6600 kroner 6600 kroner
TOTALT 7425 kroner 9900 kroner

Søknad om å bygge garasje under 50 m2 og rive eksisterende garasje (som ikke kommer inn under fritaksreglene). Den nye garasjen krever dispensasjon fra arealformålet (landbruks-, natur - og friluftsområder). Søknaden mangler ett dokument.

  elektronisk søknadsportal søknad på papir/e-post
Grunngebyr 2475 kroner 4950 kroner
Registreringsgebyr x 2 825 kroner 825 kroner
Behandlingsgebyr x 2 13200 kroner 13200 kroner
Dispensasjon arealbruk 12375 kroner 12375 kroner
TOTALT 28875 kroner 31350 kroner
Til toppen