Reseksjonering

Innhold

Reseksjonering

Reseksjonering er endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt, som for eksempel en ytterligere oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner.

Før du sender begjæring om reseksjonering, bør du kontakte Statens kartverk for å få oversikt over eventuelle tinglysingssperrer.

Hvis det er tinglyst en urådighet på eiendommen, må det sendes inn samtykke til reseksjoneringen fra urådighetsinnehaveren. Samtykket må ha original signatur.

I en del tilfeller er det nødvendig med samtykke til reseksjoneringen fra bank eller panthaver til seksjonene som endres. Eksempel på når panthaver må samtykke, er hvis en seksjon blir mindre, deles opp, slås sammen med en annen seksjon, eller endrer formål. Samtykke fra panthaver må ha original signatur.

Slik søker du om reseksjonering

Skriv ut søknadspapirer og fyll inn manuelt. Søknad om reseksjonering må sendes inn i tre eksemplarer, og minst ett av eksemplarene må ha originale signaturer.

Disse vedleggene må du sende sammen med søknaden:

  • Panthavers samtykke
  • Kartkopi av plantegninger over den/de som berøres
  • Kopi av tidligere seksjoneringssøknader

Søknad sendes til: Skien kommune, v/Landbruk og geodata, Postboks 158, 3701 Skien

Søknadsskjema reseksjonering

Kontakt

  • Skien kommunes servicesenter
    • Telefon: 35 58 10 00
  • Sigurd Laland
    • Telefon: 35 58 11 48 eller 92 05 81 37
  • Saleh Alhafni
Til toppen