Faste utvalg

Innhold

Utvalgene skal ha omfattende delegert kommunalansvar/beslutningsmyndighet og avgi uttalelser i saker som berører utvalgets saksområder før disse behandles i formannskap/kommunestyre.

I tillegg har alle politiske utvalg to ansatterepresentanter, observatør fra eldrerådet, ungdomsrådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, møte og talerett.

Utvalg for inkludering, frivillighet og kultur

Utvalget skal ha et overordnet ansvar for inkludering, frivillighet og kultur med unntak av kulturskolen som fortsatt skal være i UOPP. 

Medlem Parti Epost Mobil
Hans Edvard Askjer, leder KrF hansedvard.askjer@skien.kommune.no 95 04 18 87
Marjan Farahmand, n.leder H marjan.farahmand@skien.kommune.no 91 55 26 38
Terje Nesse H terje.nesse@skien.kommune.no 94 18 50 84
Knut Håvard Pavelsen H knut.havard.pavelsen@skien.kommune.no 91 18 26 04
Ole Einar Amlie H OleEinar.Amlie@skien.kommune.no 92 82 82 87
Tonje Stensholt Sørensen FrP tonje.stensholt.sorensen@skien.kommune.no 97 63 59 39
Inger Johanne Sethre INP inger.johanne.sethre@skien.kommune.no 91 62 08 80
Helga Lilleland SV helga.lilleland@skien.kommune.no 45 91 62 42
Bård Naas Sp bard.naas@skien.kommune.no 91 19 22 53
Haifaa Mardan Saadon Al-Egly Ap haifaamardans.al-egly@skien.kommune.no 41 60 62 78
Lars Jøntvedt Skjelbred Ap lars.jontvedt.skjelbred@skien.kommune.no 95 22 59 56
Monica Karlsen Ap monica.karlsen@skien.kommune.no 91 30 48 06
Espen Joris Gottschal MDG espenjoris.gottschal@skien.kommune.no 93 08 43 81

 

Varamedlemmer posisjon - partivis:  
Kari Lise Holmberg H
Harald Tiedemann Hansen H
Sandrina Elisabeth Sandell H
Terje Fredriksen H
Rine Negård FrP
Oddbjørn Dahl FrP
Jan Runar Åmås FrP
Karianne Hansen FrP
Øystein Nybakke Islann KrF
Knut Janøy KrF
Ingeborg Heggheim Tappel KrF
Valentina Risinggård INP
Magne Haugen INP
Siv Johannesen INP
Varamedlemmer opposisjon - felles:  
Nea Ekre Dalsegg SV
Alexander Hiller R
Sahardid M. Salad Ap
Kari Benedicte Bjercke Sp
Silje Høyendahl R
Ole Johan Løvli Ap
Møteplan Utvalg for inkludering, frivillighet og kultur

Utvalg for helse og velferd

Utvalget behandler saker som omhandler kommunale helse- og omsorgstjenester, samhandlingsreformen, flykningesaker, fysisk og psykisk helse, miljørettet helsevern og skjenkesaker.

Medlem Parti Epost Mobil
Karianne Hansen, leder FrP karianne.hansen@skien.kommune.no 40 46 36 01
Halvor Berg-Hansen, n.leder H halvor.berg-hanssen@skien.kommune.no 41 65 12 00
Musbah Nabhani H musbah.nabhani1@skien.kommune.no 47 37 21 24
Signy Gjærum V signy.gjaerum@skien.kommune.no  
Ingeborg Heggheim Tappel KrF ingeborg.heggheim.tappel@skien.kommune.no 90 63 42 20
Esther Hildegun Buer FrP esther.buer@skien.kommune.no 95 77 72 52
Andreas Kleppe INP andreas.kleppe@skien.kommune.no 96 81 91 69
Trine Almenning Ap trine.almenning@skien.kommune.no 93 03 88 23
Anders Skorve Ap anders.skorve@skien.kommune.no 90 60 87 16
Harald Haraldsen Ap harald.haraldsen@skien.kommune.no 92 62 47 69
Gudmund Kverndalen Ap gudmund.kverndalen@skien.kommune.no 40 40 65 69
Mona Osman R mona.osman@skien.kommune.no 40 07 04 83
Linda Pettersen SV linda.pettersen@skien.kommune.no 90 17 04 54

 

Varamedlemmer posisjon - partivis:  
Terje Fredriksen H
Kari Lise Holmberg H
Arne Sandland H
Lisbeth Drageset H
Ole Røed V
Emma Romskoug Teigland V
Hedvig Johanne Nolifer Nysæter V
Anna Erika Myrvold KrF
Håvard Heines KrF
Synnøve Elisabeth Lund KrF
Oddbjørn Dahl FrP
Tonje Stensholt Sørensen FrP
Jon Olav Stensrød FrP
Karina Waskaas FrP
Inger Johanne Sethre INP
Harald Sørensen INP
Anne Merete Flohr INP
Varamedlemmer opposisjon - felles:  
Hanne Gro Haugland MDG
Jon Søli Sp
Nikolai Sti Ravlum Ap
Hanne Strandskog SV
Morten Theie Ap
Susanne Rimestad MDG
Møteplan Utvalg for helse og velferd

Utvalg for oppvekst

Utvalget er ansvarlig for saker som omhandler skole og barnehagetjenester, hjelpetjenester for barn og familie (SPT, PPT), voksenopplæring, barnevern og kulturskolen.

Medlemmer Parti Epost Mobil
Emilie Clarice Schäffer, leder H emilie.schaffer@skien.kommune.no 92 09 52 03
Gabriel Tiren Stephen, n.leder Krf gabriel.tiren.stephen@skien.kommune.no 45 29 26 64
Dagfinn Øksenholt H dagfinn.oksenholt@skien.kommune.no 46 44 71 10
Cathrine Hasler Bakka Frp cathrinehasler.bakka@skien.kommune.no 92 88 70 55
Karina Waskaas Frp karina.waskaas@skien.kommune.no 90 63 41 10
Vibeke Larvoll V vibeke.larvoll@skien.kommune.no 90 06 23 88
Harald Sørensen INP harald.sorensen@skien.kommune.no 48 28 26 34
Roger Hegland Ap roger.hegland@skien.kommune.no 98 41 08 50
Mari Grong Ap mari.grong@skien.kommune.no 41 07 35 65
Anab Ismail Mahamed Ap anab.ismail.mahamed@skien.kommune.no 40 67 57 53
Kåre Solvang Sp kare.solvang3@skien.kommune.no 98 07 73 88
Lisa Velouria Skinnarland Mdg lisavelouria.skinnarland@skien.kommune.no 94 05 64 92
Magnus Møller Sv magnus.moller@skien.kommune.no 99 44 66 53

 

Varamedlemmer posisjon - partivis:  
Thorild Lunner Osdalen H
Kenneth Martinsen H
Sandrina Elisabeth Sandell H
Terje Fredriksen H
Stig Tore Heimdal FrP
Rine Negård FrP
Arnulf Harald Nordby FrP
Karianne Hansen FrP
Ane Margrethe Flacké KrF
Roar Åkre KrF
Tor Marius Langås KrF
Håkon Wærstad V
Gitte Pettersen INP
Andreas Kleppe INP
Valentina Risinggård INP
   
Varamedlemmer opposisjon - felles:  
Mikael Backe R
Filip Anton Tage Nilsson SV
Tove Beate Bjønnes Hoppestad Sp
Helene Sundell Ap
Espen Langbach Ap
Susanne Rimestad MDG
Møteplan Utvalg for oppvekst

Utvalg for teknisk sektor

Utvalget behandler saker som omhandler reguleringsplaner, vann- og avløp, renovasjon, eiendomsforvaltning og klima- og miljøsaker. 

Medlem Parti Epost Mobil
Tomas Bakken, leder H tomas.bakken@skien.kommune 95 05 19 77
Gustav Søvde, n.leder V gustav.sovde@skien.kommune.no 90 57 43 33
Anne Høynes Kydland H annehoynes.kydland@skien.kommune.no 90 16 48 19
Anna Erika Myrvold KrF annaerika.myrvold@skien.kommune.no 47 06 87 92
Anita Wighus FrP anita.wighus@skien.kommune.no 91 54 69 69
Kim Kise FrP kim.kise@skien.kommune.no 91 75 27 25
Tommy Ballestad INP tommy.ballestad@skien.kommune.no 41 24 70 93
Knut Einar Aas Ap knuteinar.aas@skien.kommune.no 95 11 99 24
Jorunn Schmitz Ap jorunn.schmitz@skien.kommune.no 90 12 41 53
Anne Ragnhild Kjær Sti Ap anneragnhild.sti@skien.kommune.no 91 61 33 90
Alexandra Brown Østensen Sp alexandrabrown.ostensen@skien.kommune.no 47 24 51 24
Marco Gozzi MDG marco.gozzi@skien.kommune.no 41 29 75 33
Ole Martin Haukland SV olemartin.haukland@skien.kommune.no 48 29 94 63

 

Varamedlemmer posisjon - partivis:  
Helene Røsholt H
Fredrik Lillefjære H
Kari Lise Holmberg H
Stein Erik Amlie H
Jørn Inge Næss FrP
Jan Endre Bjørbæk Andersen FrP
Cathrine Hasler Bakka FrP
Tone Lia DEM
Erik Johannessen V
Signy Gjærum V
Harald Tveit V
Per Morten Norborg KrF
Fredrik Meier Melchiorsen KrF
Ane Margrethe Flacké KrF
Bjørn Ivar Simonsen INP
Erik Vestby INP
Inger Johanne Sethre INP
Varamedlemmer opposisjon - felles:  
Ørnulf Hjort-Sørensen R
Jon Søli Sp
Mili Myrteza Terstena SV
Ingjerd Martinsen Ap
Hilde Bauge Isaksen MDG
Mona Osman R
Møteplan Utvalg for teknisk sektor
Til toppen