Kontrollutvalget

Innhold

Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at bystyrets vedtak følges opp. Bystyret velger medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Bystyret blir forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

Leder: Atle Aastad, Høyre 

Telefon: 91 31 20 63
E-post: atle.aastad@skien.kommune.no

Medlemmer:

 • Atle Aastad, leder (H)
 • Torhild Irene Jensen, nestleder (Ap)
 • Knut Morten Johansen (Frp)
 • Jan Grini (Ap)
 • Synnøve Elisabeth Lund (Krf)
 • Ole Røed (V)
 • Rune Mathisen (Rødt)

Vara:

 • Nils Lunden (H)
 • Kaia Kristine Berg-Hanssen (H)
 • Andrè Prestvik (Byp)
 • Karianne Hansen (Frp)
 • Cathrine Villemo T. Steigdal (Byp)
 • Odd Karsten Eriksrød (KrF)
 • Inger Christensen (Rødt)
 • Frank Roy Larsen (Ap)
 • Anita Kallevik (Ap)
 • Mona Saga (Ap)
 • Knut Torstein Skinnarland (Mdg)
 • Eva Berg (V)
 • Mona Saga (AP)
Til toppen