Øvrige råd og utvalg

Innhold

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse (RÅPF) er et utvalg som er direkte hjemlet i Kommuneloven (§5-12).
RÅPF i Skien kommune har elleve medlemmer (elleve medlemmer fra november etter vedtak i Bystyret nov.21), seks fra funksjonshemmedes organisasjoner og 3 fra politiske partier. I tillegg en fra rusfeltet og en fra psykisk helse etter vedtak i Bystyret nov.21).

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse arbeider etter den politiske målsettingen om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet, og skal sørge for at funksjonshemmedes erfaringer og interesser blir hørt og tatt med i saks- og planprosesser.

RÅPF har en observatør med talerett i hvert av de politiske utvalgene.

Navn Parti / Org.  Mobil Epost
Ragnar Grøsfjeld, leder FFO 95 81 72 02 ragnar.grosfjeld@skien.kommune.no 
Elisabeth Ripegutu Vike, nestl. FFO 93 00 91 70 elisabeth.ripegutu@skien.kommune.no 
Astrid Buer H 98 43 62 46 astrid.buer@skien.kommune.no
Heidi Skare Kristiansen FFO 99 38 41 94 Heidiskare.kristiansen@skien.kommune.no 
Helene Enger Amundsen FFO 45 40 35 38 helene.amundsen@skien.kommune.no
Helene Kværnø AP 47 23 75 45 anne.helene.kvarno@skien.kommune.no
Håvard Heines Krf 91 37 70 28 havard.heines@skien.kommune.no
Jørn Roger Steen Mental Helse 90 54 74 77 jorn-roger.steen@skien.kommune.no
Vibecke Selliken SAFO 98 82 25 76 vibeckebirgit.selliken@skien.kommune.no 
Oddvar Hopen SAFO 99 31 37 46 oddvar.hopen@skien.kommune.no
Emil Sølyst Rep. rusfeltet 90 80 10 54 emil.solyst@skien.kommune.no

Felles varalister fra posisjon og opposisjon, samt fra organisasjonene.

Navn  
Jon Petter Løvdal Ap 1
Anne Britt Fossen Schjelvaag Ap 2
Kimmie Agnetha Skarbø SAFO
Anne Marit Landsverk FFO 1
Mai Semiye Deliler FFO 2
Stig Tore Heimdal, Frp Frp 1
Rine Negård, Frp Frp 2
Veileder til Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Eldrerådet

Det kommunale eldrerådet er et utvalg som er direkte hjemlet i Kommuneloven (§5-12). Eldrerådet i Skien kommune har ni medlemmer, seks fra pensjonistforeningene i Skien og tre fra politiske partier. (Eldrerådet har fungerende åtte medlemmer)

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og statlig etater på kommunalt nivå, og skal arbeide for å ivareta eldres rettigheter og interesser på alle områder.

Eldrerådet har en observatør med talerett i hvert av de politiske utvalgene.

Navn Parti / Org. Mobil  Epost
Ingjerd Martinsen, leder FRIV 90 593 109 ingjerd.martinsen@skien.kommune.no
Stig Tore Heimdal, nestleder FrP 951 53 530 stig.tore.heimdal@skien.kommune.no
Bjørn Puttekås Thomassen FRIV 908 23 105 bjorn.puttekas.thomassen@skien.kommune.no
Eva Lise Rosenvold FRIV 951 95 523 eva.lise.rosenvold@skien.kommune.no
Gerd Andersen FRIV 922 99 651 gerd.andersen@skien.kommune.no
Harry Trondsen FRIV 902 03 819 harry.trondsen@skien.kommune.no
Karin Mathisen H 913 71 238 karin.mathisen@skien.kommune.no
Sveinung Egenæs FRIV 414 21 951 sveinung.egenaes@skien.kommune.no
Turid Rund Ap 922 63 051 turid.rund@skien.kommune.no

Felles varalister fra posisjon og opposisjon, samt organisasjoner

Navn  
Ole Rød V 1
Arnhild Strøm FrP 2
Morten Theie Ap 1
Susanne Rimestad MDG 2
Kjell Solheim FRIV 1
Magne Forland FRIV 2
Turid Schüller Sølland  FRIV 3
Finn Envold H. Kristiansen FRIV 4
Else Myhra Tovslid FRIV 5
Møteplan for eldrerådet

Ungdomsrådet

Leder: Nickolai Markussen Sørbø

Epost: nimas2k6@gmail.com

Øvrige medlemmer

 • Mathias Emanuel Aas
 • Thea Marie Elen Haugen
 • Magnus Norendal Bjellås
 • Tirill Angelica Thunes Eriksen
 • Nora Grong
 • Sindre Jensen
 • Sermedd Madjid Hadi Saad Al-Ramahi
 • Nils Håkon Skifjell
 • Thomine Varhaug
 • Kristine Bjørbekk Kjellin
 • Norah Haakonsdatter Grevstad
 • Oda Marie Daviknes Kristensen
 • Magnhild Klakegg
 • Koordinator Frederik Lervåg, Fritidsenheten telefon 46 87 95 57
Møteplan for kontrollutvalget

Navneutvalget

Medlemmer Parti Mobil
Per Morten Norborg, leder Krf 97 46 17 76
Thor Øvrum H  
Esther Hildegun Buer Frp  
Espen Langbach, nestleder Ap  
Helga Lilleland Sv  
     
Felles varalister:    
Eva Alette Berg  V  
Arne Sandland H  
Rine Negård Frp  
Kim Kise Frp  
Tone Olafsdatter Barhellestøl Mdg  
Ragnar steinstad Rødt  
Møteplan for navneutvalget

Flerkulturelt utvalg

Medlemmer

Politisk valgte 5 stk.
Jørn Inge Næss, leder
Musbah Nabhani, nestleder
Masoud Ghadimfallah
Ingeborg Heggheim Tappel
Lene Vidvei

Medlemmer fra flerkulturelle org.

Sahardid M. Salad, Telemark innvandrerråd
Vidar Top, Sam.råd for tros- og livssynssamfunn
Rokaya Khayry, Sam.råd tros-og livs. og Skien moskè
Runak Abdullah v/ Røde Kors
Tatiana Datsenko v/ Den ukrainske foreningen i Grenland
Siidali Omar v/ Wadajir forening

Varamedlemmer partivis pos.

Tonje Stenholt Sørensen
Emilie Schäffer
Gabriel Stephen

Varamedlemmer fellesliste opp.
Ingunn Juklerød
Espen Langbach

 

Varaliste fra flerkulturelle organisasjoner kommer senere.

Møteplan for Flerkulturelt utvalg
Til toppen