Slik påvirker du

Innhold

På nettsiden minsak.no kan du foreslå og skrive under på saker du mener vil gjøre kommunen bedre.

Samler du inn underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen, har du som innbygger i en kommune rett til å å sette en sak på den politiske dagsorden.

Frem din sak

Ønsker du å komme i kontakt med en politiker kan du kontakte dem direkte, eller via Bystyresekretariatet.

Bystyresekretariatet
Telefon: 35 58 13 50
E-post: bystyresekretariatet@skien.kommune.no
Postadresse: Pb. 158, 3701 Skien
Besøksadresse: Rådhusplassen 2, 3701 Skien

Du kan også kontakte kommunens administrasjon direkte eller via Skien servicesenter.

Skien servicesenter
Telefon: 35 58 10 00
E-post: servicesenteret@skien.kommune.no
Chat (nettprat)
Postadresse: Pb. 158, 3701 Skien
Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 2

Til toppen