Vitnemålskarakterer, skriftlig og muntlig eksamener

Sluttvurderingen er delt opp i standpunktkarakterer, sentralt gitt eksamen (skriftlig) og lokalt gitt eksamen (muntlig og muntlig-praktisk). Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ansvaret for sentralt gitt eksamen, mens den enkelte kommune har ansvaret for lokalt gitt eksamen. I Grenland samarbeider de seks grenlandskommunene om lokalt gitt eksamen.

Til toppen