Bosetting av flyktninger

Innhold

Antall flyktninger som hvert år skal bosettes i Skien vedtas av bystyret. Hvem som bosettes i kommunen skjer etter avtale med IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet).

Flyktningene som bosettes har enten bodd i asylmottak i Norge eller kommet til Norge som overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) via UNHCR (FNs Høykommissær for flyktninger).

Hvem kan få hjelp til å bli bosatt/få bosetting i Skien?

Personer som er innvilget oppholdstillatelse og som har fått Skien kommune som bosettingskommune etter avtale med IMDi.

Kan jeg velge å bli bosatt i Skien?

Skien kommune bosetter flyktninger etter avtale med IMDi. Dersom du har viktig informasjon om hvorfor du ønsker nettopp Skien som bosettingskommune, er det viktig at du gir denne informasjonen til asylottaket du bor på. Mottaket samarbeider med IMDi for å finne kommune til deg.

Til toppen