Introduksjonsprogrammet

Innhold

Mange nybosatte flyktninger har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet skal styrke flyktningers mulighet for å delta i utdanning- og arbeidslivet og bli økonomisk selvstendige. Målgruppen er voksne mellom 18 og 55 år, og du må blant annet ha fått innvilget oppholdstillatelse og være nybosatt i Skien.

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde: opplæring i norsk, opplæring i samfunnskunnskap og arbeids- eller utdanningsrettede elementer. For personer som er omfattet av ny integreringslov (gjeldende  fra 01.01.2021) skal programmet også inneholde kurs i livsmestring, og deltakere som har barn under 18 år skal delta på kurs i foreldreveiledning i løpet av programmet.

Dersom du er usikker på om du har rett/plikt til introduksjonsprogram eller ønsker å søke om deltakelse, ta kontakt med oss for videre avklaring/veiledning og eventuelt bistand til å søke.

Til toppen