Statsborgerprøve og samfunnskunnskapsprøve for privatister

Innhold

Informasjon om prøver og datoer for prøver se www.kompetansenorge.no

Påmelding til prøvene: https://adaptit.enovate.no/adapt-it/PPSamf#/

Priser: Du finner informasjon om pris på kompetansenorge.no.

Faktura sendes per post og må betales i god tid før selve prøven.

Til toppen