Priser

Innhold

Se priser for plass i kulturskolen.

Vi gir 50% av ordinære skolepenger i søskenmoderasjon på barn nr. 2, 3 osv. på en aktivitet.
Går barna på flere aktiviteter betales det i henhold til prislistene.

Til toppen