Realkompetansevurdering

Innhold

Har du gjennomført minst 9-årig grunnskole utenfor Norge, men mangler bekreftelse på dette?

Da kan du søke om å få vurdert din realkompetanse fagene i forberedende opplæring for voksne; norsk, norsk for språklige minoriteter, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.

Rettighetene til dette følger opplæringsloven §§ 18-8 og forskrift til opplæringsloven §§ 15-5, 15-13 og 15-26. Dette gjelder deltagere over 16 år. 

Realkompetansevurdering er gratis. Godkjent realkompetansebevis gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Til toppen