Søknad

Innhold

Tenker du å søke om forberedende opplæring for voksne (FOV)?

Bilde av dame ved datamaskin

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist for forberedende opplæring for voksne (FOV). Det er løpende opptak gjennom hele skoleåret. 

Kartlegging

Alle søkere innkalles til en samtale og kartlegging. 

Du kan søke ved å fylle ut søknadsskjemaet, eller ved å ta kontakt med rådgiver på skolen, Schanne Anette Myrtrøen 35 50 38 20 /  35 50 38 24

Samtykke

Noen ganger trenger deltagere i voksenopplæringen noe ekstra støtte. Da må det ofte gis samtykke. Samtykkeskjema brukes etter avtale med skolen.

Søknadsskjema
Til toppen