Informasjon og rettigheter

Innhold


Rettigheter

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, se Opplæringsloven § 4A - 1. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. Retten gjelder både minoritetsspråklige og norske deltagere. Har du ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har du rett til spesialundervisning, se Opplæringsloven § 4A-2.

De fleste som har deltagerstatus har også rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

  • Kursene er på alle nivåer.
  • Fullført grunnskole med vitnemål gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Kontakt

  • Rådgiver: Schanne Anette Myrtrøen tlf. 35 50 38 20 / 35 50 38 24
Til toppen