Realkompetansevurdering

Innhold

Har du gjennomført 9-årig grunnskole utenfor Norge, og mangler bekreftelse på dette?

Da kan du søke om å få vurdert din realkompetanse innenfor grunnskolens fem fag; Norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.
Rettighetene til dette følger forskrift til opplæringsloven§§ 4-13 og 6-13, og gjelder deltagere over 16 år. Realkompetansevurdering er gratis. Godkjent realkompetansebevis gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Til toppen