Søknad

Innhold

Tenker du å søke om grunnskoleopplæringen?

Bilde av dame ved datamaskin

Søknadsfrist for grunnskoleopplæring er 15.april, men Vo tar inn deltagere gjennom hele året. 

Kartlegging
Alle søkere innkalles til en samtale hvor vi finner ut hva trenger og har behov for lære. 

Du kan søke ved å fylle ut søknadsskjemaet, eller ved å ta kontakt med rådgiver på skolen, Schanne Anette Myrtrøen 35 50 38 20 /  35 50 38 24

Samtykke
Noen ganger trenger deltagere i voksenopplæringen noe ekstra støtte. Da må det ofte gis samtykke. Samtykkeskjema brukes etter avtale med skolen.

Søknadsskjema
Til toppen