Opplæringsområder

Innhold

Opplæringsområder

- Grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, matematikk og bruk av digitale hjelpemidler
- Språk, tale og stemme (logopedi)
- Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
- Mobilitet og synsteknisk opplæring (synspedagog)
- Kognisjon og "hjernetrim" etter ervervet skade

Kartlegging og veiledning
Sammen med PP-tjenesten kartlegger og veileder VO innenfor:

- lese- og skrivevansker (dysleksi)
- matematikkvansker (dyskalkuli)

 

Shutterstock 213119035 W1920
Til toppen