Zokrates brukes sammen med Office365 for å systematisere læringsarbeidet for eleven i et felles dashboard. Her finner elever og foresatte lekser, ressurser, oppgaver, innleveringer og tilbakemeldinger.

Til toppen