Har sikret Skotfoss sentrum mot kvikkleireskred

Innhold

NVE har gjennomført et sikringsarbeid for å beskytte Skotfoss sentrum mot potensielle kvikkleireskred.

En rekke boliger, skolen, barnehagen og flere forretningsbygg er en del av lokalområdet som er sikret. Arbeidet startet i august 2023, og området er nå trygt etter et utfordrende, men vellykket prosjekt. 

Statsråd Terje Aasland deltok på en befaring av området 19. januar. Her understreket han den viktige betydningen av NVEs arbeid for å skape trygghet i lokalsamfunn som er utsatt for skred. Med på befaringen var blant annet ordfører Marius Roheim Aarvold, og fungerende vassdrags- og energidirektør, Inga Nordberg.

Terje Aasland og ordfører Marius Roheim Aarvold sammen med representanter fra NVE og Skien kommune.
Energiminister Terje Aasland og ordfører Marius Roheim Aarvold var med befaringen på Skotfoss sammen med representanter fra NVE og Skien kommune.

Godt samarbeid med NVE

Ordfører Aarvold er glad for at NVE nå kunne prioritere sikringsarbeidet i Skotfoss. 

-    Det er viktig å sikre mot potensielle kvikkleireskred og NVE er en god og viktig samarbeidspartner for Skien kommune i dette arbeidet. Jeg vil også takke innbyggerne på Skotfoss for tålmodighet mens arbeidet har pågått, sier han. 

Elisabet Rui, regionsjef i NVE, fremhever det tette samarbeidet med Skien kommune som avgjørende for prosjektets suksess. 

-    Samarbeidet med kommunen har vært viktig for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor tidsplanen, sier hun.

Sikringstiltaket består av en støttefylling mot Skotfossvegen kombinert med en adkomst til Meierelva. Totalt er det lagt ut 7000 kubikkmeter med sprengstein. Totalkostnaden for prosjektering og utførelse er 10 millioner kroner. NVE har finansiert 80 prosent av dette og Skien kommune den resterende delen.

Har sikret flere kvikkleireområder

NVE har tidligere sikret seks større kvikkleireområder langs Skienselva på strekningen mellom Skien og Porsgrunn. Dette har hatt en kostnad på mellom 100 og 150 millioner kroner. Nå gjenstår det kun å sikre noen mindre områder på sikt. Disse har lavere risiko for skred.

Ordfører Marius Roheim Aarvold, energiminister Terje Aasland, daglig leder i Telemarkskanalen FKF Steinar Arntzen og prosjektleder NVE Svein Arne Jerstad.
Ordfører Marius Roheim Aarvold, energiminister Terje Aasland, daglig leder i Telemarkskanalen FKF Steinar Arntzen og prosjektleder NVE Svein Arne Jerstad.
Prosjektleder Svein Arne Jerstad og byggeleder Hanne Nordbakk fra NVE sammen med Skien kommunes prosjektleder, Sveinung Ingolfsrud.
Prosjektleder Svein Arne Jerstad og byggeleder Hanne Nordbakk fra NVE sammen med Skien kommunes prosjektleder, Sveinung Ingolfsrud.
Til toppen