Hynivegen stengt for gjennomkjøring

Innhold

Hynivegen mellom Jernverksvegen og Valebøvegen blir stengt i løpet av mandag 29.01.24.

Veien blir stengt i forbindelse med Gromstul Infrastruktur, som skal tilrettelegge for tilkobling av vann, avløp, fiber og strøm på Gromstul.

Veien vil være stengt for gjennomkjøring hele døgnet fra 29.01.24 til juli 2024. Omkjøring blir skiltet. Beboere langs traséen vil ha tilgang til sine eiendommer.

Arbeidet er forventet å pågå klokka 07.00–20.00 på hverdager og klokka 07.00–19.00 på lørdager.

Arbeider som vil pågå i perioden:

  • kalksementstabilisering av sideskråninger
  • graving
  • masseutskifting
  • legge ny infrastruktur
  • sprenging på deler av strekningen (fra Hynivegen sør til og med Landgangen)
  • etablere nye stikkrenner og breddeutvidelse.

Tilkomsten til Bjørndalen pukkverk, eiendommer og turparkering i området vil bli sikret, og det vil kunne bli noe redusert fremkommelighet.

Ettersom trafikken på Hynivegen flyttes over til Valebøvegen gjennom Bøgrenda, vil det være en følgebil med lysregulering på strekningen, og iverksettes andre tiltak for å bedre fremkommeligheten.

Les mer om arbeidet.

Kart som viser strekningen som blir stengt og alternative kjøreruter.
Kartet viser strekningen som blir stengt og alternative kjøreruter.
Til toppen