Pass opp for brøytebilen

Innhold

Snøhauger og brøytekanter er fristende å leke i, men er farlige når brøytebilen kommer.

Dessverre har det skjedd ulykker der barn har gravd snøhuler i snøhauger eller brøytekanter. Hvis brøytesjåføren ikke ser barnet, kan det brøytes inne. Vi oppfordrer derfor til at voksne passer på at barn bygger snøhuler på trygge steder utenom offentlig vei.

Mange barn synes det er gøy å ake, og noen ganger brukes offentlig vei som akebakke. Det kan på mange steder være svært farlig. Bilveier er ikke et egnet sted for aking, og vi advarer sterkt mot det. Hjelp heller barna med å finne trygge plasser for aking og annen lek.

Når vi brøyter og strør, bruker vi blinkende gule varsellys på bilene. Dette gjør vi for å varsle om arbeidet som pågår. Blinkende gule lys betyr derfor at alle må følge spesielt godt med.

Til toppen