Redusert aksellast i teleløsningsperioden

Innhold

Det blir restriksjoner på aksellast på kommunale veier i Skien i teleløsningsperioden.

Dette er hjemlet i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5.

Tidspunkt for redusert aksellast på de ulike veiene, avhenger av vær og føreforhold, og vil bli iverksatt uten nærmere varsel. Restriksjonene gjelder fra skiltene er satt opp.

Se liste som viser hvilke kommunale veier som har aksellastrestriksjoner

Renovasjonskjøretøy, utrykningskjøretøy, transport av melk i tank, transport av dyrefôr i tank, veivedlikeholdsmaskiner og buss i rute, er unntatt restriksjonene. Disse kjøretøygruppene kan kjøre med inntil 8 tonn aksellast og 12 tonn boggilast. For spylebil og avvanningsbil gjelder BK10.

Gods som ikke kan deles opp i to eller flere lasteenheter, kan søke om unntak fra restriksjoner på Statens vegvesens nettsider. Transport av maskiner og bygningsmoduler, er eksempler på slikt gods.

Har du spørsmål om restriksjonene, ta kontakt med Skien kommune på telefon 35 58 10 00 eller 92 88 82 03.

Til toppen