Tips ved vannavstenging, ledningsbrudd og kokevarsel

Innhold

Generelle tips ved unormal vannforsyning:

Hold alle vannkraner stengt den tiden vannet er borte, inkludert innvendig stoppekran.
Når vannet er tilbake, kan det være brunt. Da bør du tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana.
Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken.
Det kan være lurt å vente med å vaske lyse klær, dersom vannet er brunt.

Se FHIs tips på hva du bør gjøre ved kokevarsel.

Til toppen