Renovasjon

Innhold

Tjenesten administreres av Renovasjon i Grenland IKS.

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) ivaretar eierkommunenes behov knyttet til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale virksomheter. RiG skal bidra til en kostnads- og miljøeffektiv drift av renovasjonsordningene.

Kommunene har samarbeidet om renovasjonsordningene siden høsten 1990, og det interkommunale selskapet Renovasjon i Grenland IKS ble stiftet i mars 2014.

Kontaktinformasjon Renovasjon i Grenland IKS

Postadresse: Postboks 3046, 3707 Skien.

Besøksadresse: Rødmyrsvingen 63, 3735 Skien.

Sentralbord: 35 10 10 10.

www.rig.no

Til toppen