Sanitærmelding

Innhold

1. juli 2020 ble det innført nye rutiner for å levere sanitærmelding i Skien kommune I samarbeid med Porsgrunn kommune har vi en felles løsning for sanitærmelding.

Elektronisk løsning

Elektronisk løsning for innmelding av sanitærmeldinger for bransjen.

Sanitærmelding er en søknad om å få knyttet seg til kommunalt vann- og avløpsnett, direkte eller via private felles ledninger, eller melde ifra om endringer som er gjort på utvendige VA-anlegg.

Det må søkes om alt arbeid på utvendig vann- og avløpsledninger. Foretak som skal utføre rørleggerarbeid og sanitærinstallasjoner, skal være godkjent i nødvendig tiltaksklasse, sentral eller lokal godkjenning, i henhold til plan- og bygningsloven. Søknad skal godkjennes av Skien kommune - kommunalteknikk før arbeidet settes i gang.
Det skal sendes inn ferdigmelding etter at arbeidet er utført.

I den elektroniske tjenesten kan du:

  • Fylle ut søknad
  • Tegne direkte inn i ledningskart
  • Sjekke status i sanitærsaken din
  • Sende ferdigmelding

Tjenesten gir deg god oversikt over hvilken søknader som er sendt til oss, om søknadene er godkjent og om ferdigmelding er levert.

Alle foretak logger seg på portalen med egne brukernavn og passord. Du får da tilgang til egne saker, både de som er under arbeid og alle ferdige saker. Kunden vil også få en bekreftelse fra kommunen når det er utført arbeid.

Registrering

Registrer deg her 

Under «Hjelp» på denne nettsida finner du en videofilm med rettledning i registreringsprosessen
Du vil få en unik påloggingside til portalen for ditt firma. Vi anbefaler å legge den tilgjengelig på firmaets nettsider.

Hvis du har problemer med innlogging eller registrering, kan du henvende deg til Skien kommune, kommunalteknikk ved Tom Bjarne Fredriksen, telefon 99 24 80 02.

Disse tiltakene krever sanitærmelding

  • Reparasjon eller fornying av vann- og avløpsledninger
  • Mindre omlegginger
  • Utkobling av slamutskiller
  • Utskifting eller utbedring av olje- og fettutskiller
  • Plugging av eksisterende ledning
  • Brakkerigger og midlertidige tiltak
Søknad om å grave på privat grunn Søknad om utslipp fra hus og hytter
Til toppen