Meensvegen/Enggravdalen

Innhold

Anleggsperiode: oktober 2023 – oktober 2024.

Kart som viser de ulike fasene i VA prosjektet i Meensvegen/Engravdalen.
Kartet viser de ulike fasene i prosjektet.

Hva skal gjøres?

En bedre flomvei i krysset Gregorius Dagssons gate - Meensvegen skal etableres og 
Skien kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger med tilhørende kumsystem i området Meensvegen/Enggravdalen. Dagens fellesledning skal erstattes med to ledninger som separerer over- og spillvann.

Samtidig som hovedledningene skiftes ut, skal privateide stikkledninger fra kommunens hovedledninger fornyes og legges utenfor veibanen. En ny stoppekran blir montert på stikkledningen for vann i overgangen mellom eksisterende og ny stikkledning. Det blir også en egen stikkledning for overvann fra kommunens hovedledninger ut av veibanen.

Fremdrift

Anleggsarbeidet utføres i flere faser. Arbeidene i fase 1 startet  9.oktober 2023 nede ved fylkesveg 32, og fortsetter østover utover høsten. Fase 2 starter i siste halvdel av november, mens fase 3, 4 og 5 blir gjennomført i 2024.  Arbeidet i fase 6 og 7 kan skje parallelt med øvrige faser, der fremdriften tillater det. 

Berørte parter blir informert om fremdrift etter behov. 
Arbeid med vann- og avløpsanlegget er forventet å være ferdig i løpet av høsten 2024.

Brukere av Menstadhallen kan benytte hallens parkeringsplass i hele prosjektperioden. Når arbeidet starter blir innkjøring til parkeringsplassen endret, følg med på skiltingen.

Tveito Maskin AS er ansvarlig for utførelsen av anleggsarbeidet.

Kontaktpersoner

Bård Thorstensen, byggeleder i Skien kommune, 
epost: bard.thorstensen@skien.kommune.no, telefon: 45 76 82 34.

Jarle Stordal, prosjektleder Tveito Maskin AS, 
epost: jarle@tveito-maskin.no, telefon: 95 93 12 30.

Karl Tore Teigen, anleggsleder Tveito Maskin AS, 
epost: karl.tore@tveito-maskin.no, telefon: 41 27 13 94.

Lene Bakken, prosjektleder i Skien kommune, 
epost: lene.bakken@skien.kommune.no, telefon: 96 91 24 74.

Til toppen