Mikkel Blikks gate, Chr. Magnus Falsens gate og Viggo Ullmanns gate

Innhold

Anleggsperiode: februar 23 - august 2024.

Kart som viser anleggsområdet til VA prosjektet

Hva skal gjøres?

Skien kommune utbedrer vann- og avløpssystemet i de tre gatene med nye vann- og avløpsrør.

Arbeidet startet i krysset Kapitelgata og Anders Vasbunds veg i februar 2023, og fortsatte over friområdet mellom Mikkel Blikks gate 7 og Harmonien barnehage. Anleggstraséen er uthevet med rødt i kartet. Deretter fortsatte arbeidet langs friområdet i Chr. Magnus Falsens gate og Viggo Ullmanns gate markert med grønt i kartet.

Det gjenstår mye oppussing og asfalt kommer våren 2024.

Kontakt

  • Per Egil Neset, prosjektleder
  • Lasse Larsen, formann anleggslag
    • Telefon: 41 42 66 88
Til toppen