Sjøledning Kjørbekksvingen – Bøle

Innhold

Anleggsperiode: oktober 2023 – februar/mars 2024.

Kart som viser hvor ledningen skal være og de ulike fasene i prosjektet
Kartet viser de ulike fasene i prosjektet

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal legge en ny vannledning i Skienselva mellom Kjørbekksvingen og Bøle. Prosjektet er en del av overføringsledningen mot Porsgrunn, og skal bidra til å sikre leveranse av drikkevann mellom kommunene.

Det skal samtidig legges to nye overvannsledninger på Bølesiden. OV 1200 for fremtidig videreføring opp Bøle og OV 250 til fremtidig ny trykkøkningsstasjon.

Fremdrift

Anleggsarbeidet utføres i flere faser. Arbeidene i fase 1 startet ved Kjørbekksvingen i begynnelsen av oktober. Fase 2 hvor sjøledningen blir senket over elven, forventes å starte 18. oktober 2023  og fase 3 er forventet å starte på Bøle 13. november.

Berørte parter blir informert om fremdriften etter behov. Arbeidene er forventet å være ferdig i løper av vinteren 2024.

Lundsett & Walle Dykkeservice AS er ansvarlig for utførelsen av anleggsarbeidet.

Kontaktpersoner

Christina B. Meland, byggeleder i Skien kommune, epost: christina.bianca.meland@skien.kommune.no, telefon: 993 56 658

Mats Lundsett, prosjektleder Lundsett & Walle Dykkeservice AS, epost: mats.lundsett@lwd.no, telefon: 414 26 861

Sveinung Ingolfsrud, prosjektleder i Skien kommune, epost: sveinung.ingolfsrud@skien.kommune.no, telefon: 478 94 866

Bilde  av elva tatt fra Menstadbrua hvor en ser sjøledningen blir fraktet opp elva.
Sjøledningen blir fraktet opp elva.
Til toppen