Sjøledning Kjørbekksvingen – Bøle

Innhold

Anleggsperiode: oktober 2023 – mai 2024.

Kart som viser hvor ledningen skal være og de ulike fasene i prosjektet
Kartet viser de ulike fasene i prosjektet

Hva skal gjøres?

Skien kommune legger ny vannledning i Skienselva mellom Kjørbekksvingen og Bøle. Prosjektet er en del av overføringsledningen mot Porsgrunn, og skal bidra til å sikre leveranse av drikkevann mellom kommunene.

Det legges samtidig to nye overvannsledninger på Bølesiden. OV 1200 for fremtidig videreføring opp Bøle og OV 250 til fremtidig ny trykkøkningsstasjon.

Fremdrift

Anleggsarbeidet utføres i flere faser. Arbeidene i fase 1 startet ved Kjørbekksvingen i begynnelsen av oktober. Fase 2 hvor sjøledningen ble senket over elven startet noen uker senere og fase 3 startet i november.  

Berørte parter blir informert om fremdriften etter behov. Arbeidene er forventet å være ferdig i begynnelsen av mai 2024.

I forbindelse med prosjektet, har båtrampen på Bølestranda vært stengt og blitt fjernet. Nå skal området på Bøle settes i stand og båtrampen skal reetableres og få nytt dekke. Rampen vil være stengt for bruk mens arbeidet pågår. Arbeidet vil være ferdig rundt 1. mai 2024.

Lundsett & Walle Dykkeservice AS er ansvarlig for utførelsen av anleggsarbeidet.

Kontaktpersoner

Sveinung Ingolfsrud, prosjektleder i Skien kommune, epost: sveinung.ingolfsrud@skien.kommune.no, telefon: 478 94 866.

Mats Lundsett, prosjektleder Lundsett & Walle Dykkeservice AS, epost: mats.lundsett@lwd.no, telefon: 414 26 861

Bilde  av elva tatt fra Menstadbrua hvor en ser sjøledningen blir fraktet opp elva.
Sjøledningen blir fraktet opp elva.
Til toppen