Drikkevann

Innhold

Kommunens hovedmål er å levere trygt, sikkert og tilstrekkelig vann til kommunens innbyggere. Skien kommune har ansvar for drift av kommunens offentlige ledningsnett. I Skien er det 483 kilometer med vannledninger, vannpumpestasjoner og to vannbehandlingsanlegg.

Norsjø er Skien kommunes vannkilde og vanninntaket er i Steinsvika hvor vannet blir behandlet med UV-belysning, klor og ulike filtre. Anlegget ble satt i drift i desember 1962, og har senere blitt bygd ut i flere omganger.

Er vannet bløtt eller hardt?

Hardhetsgraden til vann angir vannets innhold av salter, hovedsakelig kalsium- og magnesiumsalter. Overflatevann er bløtt vann, mens grunnvann kan være hardt avhengig av hvilke bergarter det er i kontakt med.

Det ikke er helsemessige ulemper knyttet til hardt vann, kun bruksmessige. Drikkevannsforskriften stiller derfor ikke krav til maksimalt innhold av kalsium, magnesium eller total hardhet i vannet. Kalsium i drikkevannet gir mindre korrosjon i vannledningsnettet, og det er derfor ønskelig at kalsiumkonsentrasjonen ikke er for lav. Et optimalt innhold av kalsium vil normalt ligge mellom 15-25 mg Ca/l. Magnesiuminnholdet bør være lavere enn 10 mg Mg/l, noe det normalt er i Norge.

Skien vannverks rentvann har et magnesiuminnhold på 0,3-0,4 mg/l (Mg). Kalsium innholdet i Skiens drikkevann ligger på ca. 15 - 17 mgCa/l, noe som gir en hardhet på 2,5-3,0 dH°.
Det er normalt ikke nødvendig å endre på standardinnstillingen på vaskemaskinen.

Hvis vannet blir stående lenge i røret kan det gi dårlig smak. Det kan det derfor være greit å la det renne litt før du skal drikke.

Til toppen