Vanngebyr

Innhold

Årsgebyret er delt i to -  én fast og én variabel del.

  • Fast del, er uavhengig av vannforbruket.
  • Variabel del, er avhengig av stipulert eller målt forbruk. Alle virksomheter skal ha vannmåler.

For boliger er gebyret avhengig av boligtype. En fast del for boliger er likt uansett om boligen har vannmåler eller ikke.

For virksomheter er gebyret avhengig av størrelsen på vannmåleren.

Se Skien kommunes vann- og avløpsgebyrer.

Forskrift vann- og avløpsgebyr i Skien kommune.

Til toppen