Vannmåler og avlesning

Innhold

Alle næringsbygg skal ha vannmåler. Det er frivillig for boliger. Vannmåleren er huseiers eiendom og huseier må derfor betale dette selv. Vannmåleren må installeres av en godkjent rørlegger som sender melding om at dette er utført til Skien kommune.

Registrer ny vannmåler

Les av vannmåler

Abonnenter får avlesningskort i begynnelsen av desember hvert år. Vannmålerstanden kan du registrere på våre nettsider i hele avlesingsperioden. 

Det er kun mulig å lese av vannmåler en gang i året. Vannmåleroppgjøret er i desember hvert år. 

Les av forbruket på vannmåleren og registrer målerstand her

Vannmåler og eierskifte

Skal du selge en eiendom hvor det er registrert vannmåler? 

Vi gjør oppmerksom på at det ved eierskifte ikke er mulig å registrere en avlesning av målerstanden. Kommunen kan heller ikke gjøre opp vannmåleren midt i året. Dersom det er ønskelig å gjøre opp et eventuelt mer eller mindreforbruk på vannmåler mellom selger og kjøper, må dette gjøres i megleroppgjøret

Til toppen