Parkering i sentrum

Innhold

Parkering i Skien sentrum

Det er mange parkeringsmuligheter i Skien sentrum.

På de kommunale plassene i sentrum er det gratis å parkere i helgene. I Bygarasjen kan du parkere gratis på lørdager (når du kjører inn og ut på lørdagen), vær oppmerksom på at du må betale for parkering i Bygarasjen på søndager og helligdager. 

Motorsykkel

MC skal betale parkeringsavgift dersom en parkeringsplass benyttes for oppstilling. Det er billettfritt system hvor registreringsnummer erstatter billett. Det er gratis MC-parkering utenfor Kaffehuset i Henrik Ibsensgate 2 og på Langbrygga ved hotellet.

Tidsangivelser

Tidsrom for avgift og maksimal tillatt parkeringstid er opplyst på skilt på plassen, og p-automat. På automat, trykk på knapp på skjermen merket «takst».

Tidsangivelser skal leses slik:

08-17 – svart skrift = hverdager

(08-15) – svart skrift i parentes = lørdag

08-20 – rød skrift = søndag/helgedag

Skilt som viser tidsangivelse for parkering.

Parkeringsregler i sentrum

Parkeringsplasser med inntil 3 timer avgiftsbelagt parkering kl. 08.00 - 17.00 på hverdager

• All gate/kantsteinsparkering i Torggata, Kongensgate, Telemarksgata, Skistredet, Kverndalsgata, Liegata, Kirkegata, Holbergs gate, Øvre Hjellegate og Langbrygga.

• Korttidsplassene utenfor Kaffehuset og i Nedre Hjellegate ved Husfliden.

Det er ikke mulig å flytte bilen til en gate eller plass med samme vilkår. Før kl. 17.00 på hverdager er prisen på de kommunale plassene 10 kroner pr time. Etter kl. 17.00 er det gratis.

Parkeringsplasser med avgiftsbelagt parkering kl. 08.00-14.00 på hverdager

Automat og P-skilt på plassen viser maksimal tillatt parkeringstid på den enkelte parkeringsplassen.

• Parkeringsplassen utenfor Kverndalssenteret i Kongensgate 31 - maks 2 timer
• Nedre Hjellegate ved Strøm - maks 4 timer
• Marensro - heldagsparkering
• Jernbanebrygga - heldagsparkering 
• Lundegata ved skolen - maks 4 timer
• Hesselbergs gate - maks 4 timer

Heldagsparkering

På Jernbanebrygga, Marensro og i Myrabakken kan du parkere en hel dag for 30 kroner. Bygarasjen har egne takster for heldagsparkering. 

Betaling

På kommunens parkeringsplasser kan man betale med mobilapp fra EasyPark eller SMS. De fleste plasser har også parkeringsautomat hvor du kan betale med mynt eller kort. Bruker du mobilappen fra EasyPark kommer et påslag i prisen på 15%. SMS tjenesten fra EasyPark er uten påslag.
Det er parkeringsavgift for el-kjøretøy og hydrogendrevet kjøretøy. Avgiften som betales er halv takst. Dette ble vedtatt av bystyret 4. mars 2021

Kart som viser parkeringsmuligheter i Skien sentrum
Til toppen