Telefonnummer til avdelingen

Innhold

Fellesnummer
35 90 52 00

Styrer
Andreas Mustvedt:
971 52 552

Smørbukk
1 til 2-årsavdeling:
46 81 28 39

Veslefrikk
2 til 3-årsavdeling
90 97 46 41

Tommeliten
3 til 4-årsavdeling 
90 97 65 63

Askeladden
4 til 5-årsavdeling
90 98 06 74

Til toppen