Hva er Skien 2020?

Innhold

Handlingsprogrammet for sentrum – Skien 2020 - ble vedtatt av bystyret i juni 2013.

Arbeidet med å få mer liv i sentrum er langsiktig. Målsettingen er at flere bor, jobber, handler og har gode opplevelser i sentrum.

Handlingsprogrammet er den røde tråden som gjør at store og små tiltak trekker i riktig retning. Samarbeid er viktig for å lykkes. Kommunen jobber sammen med flere aktører i sentrum for å få til et felles løft.

I 2017 reviderte vi handlingsprogrammet og gjennom ulike medvirkningsprosesser fikk vi mange innspill til nye tiltak for sentrum. I det reviderte handlingsprogrammet ligger målene og strategiene fast, men vi har vedtatt flere nye tiltak. 

Nå er vi i gang med å revidere kommunedelplanen for sentrum og handlingsprogrammet vil i den sammenhengen også bli revidert og få en tidshorisont mot 2030.

Trykksak Skien 2020

Samarbeidspartnere i Skien 2020

Bratsberggruppen, Kontorbygg AS, Bane Nor Eiendom, Skien By, Grenland næringsforening, Visit Telemark.

Kontakt

  • Mette Gundersen
Til toppen