Arkitektkonkurranse - fase 1

Innhold

I fase 1 av arkitektkonkurransen jobbet tre arkitektteam parallelt i en åtte ukers periode våren og sommeren 2018.

Fase 1

Oppstartsseminaret var 30. april 2018 og midtveisseminaret er den 5. juni. Oppdraget ble avsluttet med en presentasjon av resultatene 29. juni. Denne presentasjonen kan du se på youtube-linken under. Den er tre timer lang, men du kan spole fram og tilbake.

Fase 1 ble lagt opp som en åpen dialog mellom arkitektteamene og kommunen. Målet var å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid, og politiske beslutninger, for prosjektet.

Arkitektteamene ble valgt på bakgrunn av en anbudskonkurranse som vi hadde i februar og mars 2018.
Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag som arkitektteamene har jobbet ut i fra. Vi etterspurte arkitektteam med tverrfaglig kompetanse. De tre arkitektteamene har hatt kompetanse innen arkitektur, urbanisme, publikumsopplevelser, tjenestedesign og utstillingsdesign.

De har jobbet med disse oppgavene:

1. Analyser og synergier på begge lokaliseringsalternativene; Kulturkvartalet og Meierikvartalet, for å få et best mulig underlag for valg av lokalisering for Ibsenbiblioteket.
2. Innspill og ideer til utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogram til neste fase i prosjektet. Fokus på Ibsen i arkitektur og nye tjenester som innbyggerservice.
3. Innspill på hvordan bærekraftprinsipper kan gi føringer for videre utvikling av prosjektet.

Resultatene fra fase gir mange gode innspill og ideer til videre prosess. Dette er ikke slik det endelig blir, men det gir et godt underlag for videre arbeid. Skien kommune vil gjøre et utvalg av det som blir med videre i prosjektet. Norske arkitekters landsforbund og Bylivssentret har bistått oss i prosessen med fase 1 arkitektkonkurranse.

Arkitektteamene 

Lag 1: JAJA arkitekter (DK) + Everyday studio (DK) + JAC studios (DK)
Lag 2: Arkitema arkitekter (DK/NO) + Rosan Bosch studio (DK) + Nan Dahlkild (DK)

Lag 1 og 2  arbeidet på disse to oppgavene: 1. Lokaliseringsanalyse 2. Romprogram og Ibsen-formidling.

Lag 3 (Wildcard lag – unge nyetablerte firma): Holt O’Brien arkitekter (NO) + Gattaca (NO) + AP+E (IE) + De Gayardon Bureau (IT).

Lag 3 har arbeidet på disse to oppgavene: 2.Romprogram og Ibsen-formidling og 3. Bærekraft.

Underlagsdokumenter i arkitektkonkurransen 

Grunnlagsdokumentet Ibsen-prinsipper Konkurransegrunnlaget

Evalueringsrapport

En evalueringsgruppe utarbeidet rapport.

Evalueringsrapport

Resultater i fase 1

Resultatene fra fase 1 finnes som hefter og presentasjoner fra lagene.

Lag 1s innspill til romprogram Lag 1s lokaliseringsanalyse Lag 2s lokaliseringsanalyse og innspill til romprogram Lag3s innspill til romprogram og bærekraft
Til toppen