Arkitektkonkurranse - fase 2

Innhold

Skien kommune gjennomførte arkitektkonkurranse for Ibsenbiblioteket på to lokaliseringsalternativer; Meierikvartalet og Kulturkvartalet.

Konkurransen ble gjennomført som to begrensede plan- og designkonkurranser. Plan- og designkonkurransen ble gjennomført for å gi et godt underlag for valg av lokalisering, få fram hvordan nasjonale oppgaver kan ivaretas, kostnadsberegning av byggene og gi grunnlag for engasjement av arkitekt for videre prosjektarbeid.

I prekvalifiseringen våren 2019, ble det ble valgt ut tre arkitektteam/kontor for hvert lokaliseringsalternativ. De seks arkitektteamene tegnet hvert sitt forslag til hvordan Ibsenbiblioteket kan bli. Plan- og designkonkurranse ble gjennomført høsten 2019.

Juryen kåret en vinner på hvert lokaliseringsalternativ.

Konkurransegrunnlag

Program Kulturkvartalet Program Meierikvartalet Tjenester Og Typologier Prinsipper Og Intensjoner

Jurykriterier

Overordnet arkitektonisk grep

Samlet skal de arkitektoniske grep medvirke til å få et nøkternt ikonbygg, som gir rom for hverdagslivet og samtidig vekker oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt:

 • med referanser til og som tolker Ibsens verk.
 • gir form til Skien som den gode og inkluderende møteplassen.
 • skaper forbindelser mellom Ibsenbiblioteket, Ibsenhuset og byen, både visuelt og funksjonelt.
 • legger til rette for mangfoldig bruk, både effektiv hverdagsbruk, unike opplevelser og fordypning over tid.
 • integrerer funksjoner og tjenester i én institusjon på en arealeffektiv måte, der samme areal kan fylle flere funksjoner på ulike tider av døgnet.
 • gjør det lett å orientere seg og forflytte seg i bygget for publikum, i alle aldre og med ulike funksjonsnivåer.

Bærekraftige løsninger-miljømessig og økonomisk

 • som etterstreber/beskriver løsninger som vil gi en vesentlig reduksjon i klimafotavtrykket (i forhold til sammenliknbare referansebygg).
 • har materialkvaliteter som tåler intensiv bruk over tid.
 • som sikrer lave driftskostnader i et livsløpsperspektiv.

Gjennomførbarhet

 • konseptet skal kunne skaleres opp og ned, avhengig av endelige vedtak om økonomiske rammer og nasjonale oppgaver.
 • synliggjøre opp- og nedskaleringsmulighetene gjennom å prioritere hvilke deler av prosjektet som kan økes/reduseres dersom byggekostnadene skal tilpasses.

Juryens medlemmer

Vedtatt av formannskapet 29.01.2019.

 • Ordfører Skien kommune - Trond Ballestad (SP)
 • Varaordfører Skien kommune - Trude Tvedt (AP)
 • Representant fra opposisjonen Skien kommune - Emilie Schäffer (H)
 • Prosjekteier/kommunalsjef BDK – Karin Finnerud
 • Biblioteksjef – Henriette Stoltz
 • Prosjektleder Ibsenbiblioteket – Gunn Marit Christenson
 • Fagrådgiver Ibsen – Anette Storli Andersen
 • Arkitekt fra kommunen/plansjef – Olav Backe-Hansen
 • Sivilarkitekt MNAL Jan Erik B-J Rossow, Arkitekt MNAL, daglig leder og partner Vill Mer og Partner Vill Arkitektur
 • Sivilarkitekt MNAL John Arne Bjerknes, ARCHITECT, PARTNER, DESIGN LEADER I NORDIC — OFFICE OF ARCHITECTURE,
 • Sivilarkitekt MNAL Berit M. Iversen, sivilarkitekt MNAL, Børve Borchsenius Arkitekter AS

Jurysekretærfunksjonen ble ivaretatt av NALs konkurransesekretariat. Juryens sekretær var konkurranseleder i NAL/sivilarkitekt MNAL Gisle Nataas.

Konkurranseforslagene 

Kulturkvartalet A Kulturkvartalet B Kulturkvartalet C Meierikvartalet A Meierikvartalet B Meierikvartalet C
Til toppen